Rozdzielenie instalacji elektrycznej na dwa liczniki